Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Quảng cáo

1. Dân số trên thế giới

- Năm 2018, dân số thế giới là 7,6 tỉ người.

- Số dân của các quốc gia rất khác nhau và luôn biến động.

- Trên phạm vi toàn thế giới, dân số luôn có xu hướng tăng theo thời gian.

2. Phân bố dân cư thế giới

- Để thể hiện tình hình phân bố dân cư, người ta sử dụng tiêu chí mật độ dân số.

- Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và hoàn cảnh tự nhiên.

+ Những nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi: dân cư tập trung đông đúc.

+ Các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn…) giao thông khó khăn, kinh tế kém phát triển: dân cư thưa thớt, mật độ dân số thấp.

3. Một số thành phố đông dân nhất trên thế giới

- Đô thị có số dân từ 10 triệu người trở lên được gọi là siêu đô thị.

- Quá trình phát triển đô thị có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

MƯỜI THÀNH PHỐ ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI, NĂM 2018

Sơ đồ tư duy dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close