Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh sẽ dẫn tới những hậu quả gì về đời sống, sản xuất và môi trường.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh sẽ dẫn tới những hậu quả gì về đời sống, sản xuất và môi trường.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Lời giải chi tiết

Hậu quả của sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh:

- Đối với đời sống:

+ Gây sức ép đến các vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở,...

+ Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm;

+ Gia tăng tệ nạn xã hội,...

- Đối với sản xuất:

+ Kìm hãm sự phát triển kinh tế do tốc độ gia tăng dân số nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế;

+ Sử dụng lao động lãng phí và thiếu hiệu quả,...

- Đối với môi trường:

+ Cạn kiệt tài nguyên;

+ Ô nhiễm môi trường (không khí, đất, nước,...).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close