Trả lời câu hỏi mục 3 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 182, em hãy: 1. Kể tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. 2. Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 182, em hãy:

1. Kể tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018.

2. Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bản đồ hình 4 và bảng số liệu SGK.

Lời giải chi tiết

1. Năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018: Tô-ky-ô, Niu Đê-li, Thượng Hải, Xao Pao-lô, Mê-hi-cô Xi-ti.

2. Châu lục có nhiều siêu đô thị nhất là châu Á.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close