Giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1, hãy tính thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người (từ 1 tỉ lên 2 tỉ, từ 2 tỉ lên 3 tỉ,...).

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 1, hãy tính thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người (từ 1 tỉ lên 2 tỉ, từ 2 tỉ lên 3 tỉ,...).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1:

Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người = Năm sau - Năm trước.

Lời giải chi tiết

=> Thời gian dân số thế giới tăng thêm 1 tỉ người ngày càng giảm dần.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close