Trả lời câu hỏi mục 2 trang 181 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 2, em hãy: - Xác định các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người/km2 và các khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/km2. - Nêu một số ví dụ cụ thể để thấy điều kiện tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 2, em hãy:

- Xác định các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người/kmvà các khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/km2.

- Nêu một số ví dụ cụ thể để thấy điều kiện tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới.

Hình 2. Phân bố dân cư trên thế giới, năm 2018

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2: Đọc chú giải để xác định được màu sắc thể hiện mật độ dân số trên 250 người/kmvà dưới 5 người/km2. Sau đó, xác định các khu vực có mật độ dân số đó trên lược đồ.

Lời giải chi tiết

- Các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người/km2: Đông Nam Bắc Mỹ, Trung Mỹ, một phần Tây Bắc Nam Mỹ, Trung Phi, Tây và Nam Âu, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.

-  Các khu vực trên thế giới có mật độ dân số dưới 5 người/km2: Phần lớn Bắc Mỹ và Nam Mỹ, Bắc Phi, Bắc và Trung Á, Ô-xtrây-li-a.

- Ví dụ ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phân bố dân cư:

+ Nam Á là một khu vực tập trung dân cư rất đông đúc do có đồng bằng Ấn - Hằng rộng lớn, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiều hệ thống sông lớn (sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút) rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và sinh hoạt của con người.

+ Vùng Bắc Á dân cư rất thưa thớt do nằm ở vĩ độ cao, khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close