Lý thuyết cảm ứng ở động vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Hoạt động mèo bắt chuột có gọi là cảm ứng không? Vì sao?

Quảng cáo

II. Khái niệm và vai trò của tập tính ở động vật

Tập tính là một chuỗi phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Có 2 loại tập tính: 

- Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có, đặc trưng cho loài.

- Tập tính học được: hình thành trong quá trình sống, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho từng cá thể.

Tập tính có vai trò quan trọng đối với đời sống động vật. Tập tính giúp động vật thích ứng với môi trường, đảm bảo cho chúng tồn tại và phát triển.

 II. Ứng dụng hiểu biết về tập tính vào thực tiễn

Người ta có thể ứng dụng hiểu biết về tập tính để dạy chó đi săn, bắt kẻ gian, phát hiện ma tùy; làm bù nhìn ở ruộng; sử dụng các loài thiên địch để tiêu diệt sâu hại ...

Có thể xây dựng một số thói quen tốt ở người như giữ gìn vệ sinh môi trường, tập thể dục buổi sáng ...

Sơ đồ tư duy cảm ứng ở động vật:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close