Lý thuyết bài 2: Thành phần của nguyên tử - CD

Cấu tạo, thành phần của nguyên tử

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Lý thuyết: Thành phần của nguyên tử

I. Thành phần và cấu trúc của nguyên tử

1. Thành phần nguyên tử

Nguyên tử được tạo nên từ các hạt nhỉ bé hơn gọi là các hạt cơ bản.
Ví dụ: nguyên tử Lithium được tạo thành từ 3 loại hạt cơ bản (hình 2.1) 

Ba loại hạt cơ bản tạo nên nguyên tử là

  • Hạt electron, kí hiệu là e
  • Hạt proton, kí hiệu là p
  • Hạt neutron, kí hiệu là n

Khối lượng và điện tích của 3 loại hạt:

2. Cấu trúc của nguyên tử:

Nguyên tử gồm lớp vỏ được tạo nên bởi các hạt electron và hạt nhân được taoj nên bởi các hạt proton và neutron.

Mô hình cấu tạo của một số nguyên tử

II. Khối lượng và kích thước của nguyên tử:

1. Khối lượng của nguyên tử

-  Khối lượng của nguyên tử vô cùng nhỏ.

-  Biểu thị theo đơn vị amu

2. Kích thước của nguyên tử:

-  Vô cùng nhỏ so với kích thước của vật thể khác trong tự nhiên (Kí hiệu: Å)

-  Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử

Sơ đồ tư duy


Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close