Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3. Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý trả lời đúng

a. Đi chơi ở công viên gần nhà

b. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh

c. Đi làm việc xa nhà

Phương pháp giải:

Đi đến những nơi xa để hiểu thêm về con người, phong cảnh và cuộc sống.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là:

b)  Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Câu 2

Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời:

a. Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở

b. Đi chơi xa để xem phong cảnh

c. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm

Phương pháp giải:

Con suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là:

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

Câu 3

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là thế nào?

Phương pháp giải:

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn: Đi ngoài đường một ngày sẽ học được nhiêu điều mới mẻ (nghĩa đen)

Lời giải chi tiết:

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn có nghĩa là con người càng được đi nhiều, được đến nhiều nơi gần xa thì trí tuệ càng mở mang, sự hiểu biết về đời sống về xã hội càng phong phú, sâu sắc.

Câu 4

Trò chơi Du lịch trên sông. Chọn các tên sông trong ngoặc đơn để giải các câu đố sau:

a) Sông gì đỏ nặng phù sa?

b) Sông gì lại hóa được ra chín rồng?

c) Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

d) Sông tên xanh biếc sông chi?

e) Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời?

g) Sông gì chẳng thể nổi lên

Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?

h) Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?

i) Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?

(sông Cửu Long, sông Lam, sông Hồng, sông Mã, sông Tiền, sông Hậu, sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông Cầu)

Phương pháp giải:

Con đọc kĩ các dữ kiện để giải đố.

Lời giải chi tiết:

a) sông Hồng

b) sông Cửu Long

c) sông Cầu

d) sông Lam

e) sông Mã

g) sông Đáy

h) sông Tiền, sông Hậu

i) sông Bạch Đằng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close