Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Cái đẹp trang 52 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Cái đẹp trang 52 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3. Tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu cũng đánh bên thành cũng kêu

Hình thức thường thống nhất với nội dung

                     Cái nết đánh chết cái đẹp

Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon

Phương pháp giải:

Giải thích nghĩa đen của các câu tục ngữ:

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Phần gỗ bên trong tốt quan trọng hơn nước sơn tốt.

- Người thanh tiếng nói cũng thanh/Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu: Người thanh lịch thì tiếng nói cũng thanh lịch, chuông đã âm vang thì đánh nhẹ cũng sẽ âm vang.

- Cái nết đánh chết cái đẹp: Tính nết quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài.

- Trông mặt mà bắt hình dong/Con lợn có béo thì lòng mới ngon: Vẻ bề ngoài phẩn nào phản ánh được nội tâm.

Lời giải chi tiết:

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài:

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

- Cái nết đánh chết cái đẹp.

Hình thức thường thống nhất với nội dung:

-  Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

-  Trông mặt mà bắt hình dong  

Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

Câu 2

Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong các câu tục ngữ trên:

Phương pháp giải:

Con suy nghĩ các trường hợp trong thực tế để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ khi nhìn thấy một cô gái nhan sắc bình thường nhưng ăn nói lễ độ, tính nết dịu dàng, thùy mị, người ta có thể nói: Cái nết đánh chết cái đẹp.

Câu 3

Tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp:

M: tuyệt vời

Phương pháp giải:

Con suy nghĩ rồi trả lời.

Lời giải chi tiết:

tuyệt vời, tuyệt mĩ, tuyệt sắc, tuyệt trần, mê hồn

Câu 4

Đặt câu với mỗi từ ngữ em vừa tìm ở câu 3.

Phương pháp giải:

Con dựa vào các câu đã tìm được ở phần 2 để đặt câu sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Đặt câu:

-    Cảnh núi và biển ở Hạ Long đẹp tuyệt vời.

-    Thúy Kiều đẹp tuyệt trần.

-    Phong cảnh động Phong Nha đẹp mê hồn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close