Thảo luận, quan sát hình 48.1 và 48.2 kết hợp thông tin mục I,II lựa chọn những câu trả lời thích hợp rồi điền vào bảng sau.

Thảo luận, quan sát hình 48.1 và 48.2 kết hợp thông tin mục I,II lựa chọn những câu trả lời thích hợp rồi điền vào bảng sau.

Quảng cáo

Đề bài

Thảo luận, quan sát hình 48.1 và 48.2 kết hợp thông tin mục I,II lựa chọn những câu trả lời thích hợp rồi điền vào bảng sau:

Bảng: So sánh tập tính đời sống và nơi ở của thú mỏ vịt và kanguru

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đa dạng của lớp Thú, bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Lời giải chi tiết

Bảng: So sánh tập tính đời sống và nơi ở của thú mỏ vịt và kanguru

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài