Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác so với cư dân Phùng Nguyên ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác so với cư dân Phùng Nguyên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 74, 75 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bảng so sánh hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn với cư dân Phùng Nguyên:

Cư dân

Công cụ lao động

Hoạt động kinh tế

Phùng Nguyên

Chủ yếu bằng đá, tre, gỗ, xương,.. Có sự xuất hiện của công cụ bằng đồng thau.

- Nông nghiệp lúa nước, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm.

Đông Sơn

Công cụ bằng đồng thau phổ biến, bắt đầu có công cụ bằng sắt.

- Nông nghiệp trồng lúa nước, dùng cày với sức kéo của trâu, bò khá phát triển.

- Nghề thủ công như đúc đồng, làm đồ gốm.

- Sự phận công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close