Hoạt động 8 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một kho có 36 tấn gạo. Kho đã xuất đi

Quảng cáo

Đề bài

Một kho có 36 tấn gạo. Kho đã xuất đi \({2 \over 3}\) số gạo để cứu trợ bão lụt miền Trung, rồi bán đi \(4{3 \over 4}\) tấn, cuối cùng nhập thêm 4 tấn nữa. Tính số gạo còn lại trong kho.

Lời giải chi tiết

Khối lượng gạo xuất đi là: \(36.{2 \over 3} = 24\) (tấn)

Khối lượng gạo còn lại trong kho sau khi xuất đi để cứu trợ bão lũ lụt ở miền Trung 36-24=12 (tấn) 
Khối lượng gạo còn lại sau khi bán là: \(12 - 4{3 \over 4} = 7{1 \over 4}\)  (tấn)

Khối lượng gạo trong kho còn lại là: \(7{1 \over 4} + 4 = 11{1 \over 4}\)  (tấn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close