Hoạt động 8 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình chụp hai đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất và đường nối hai đường băng. Em hãy:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình chụp hai đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất và đường nối hai đường băng. Em hãy:

- Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b.

- Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại hai điểm A, B và đánh dố thứ tự cho các góc tạo thành.

 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close