Bạn nào đúng 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhìn hình 11, bạn Trâm cho rằng hai góc A1 và B2¬ là hai góc so le trong, bạn Bảo cho rằng hai góc đó là hai góc đồng vị. Theo em, bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhìn hình 11, bạn Trâm cho rằng hai góc A1 và B là hai góc so le trong, bạn Bảo cho rằng hai góc đó là hai góc đồng vị. Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Cả hai bạn Trâm và Bảo đều sai.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close