Hoạt động 7 trang 164 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. Hãy đo góc BAC.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. Hãy đo góc BAC.

Lời giải chi tiết

 

\(\Delta ABC,B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} \Rightarrow \) Tam giác ABC vuông tại A.

\(\widehat {BAC} = {90^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close