Bạn nào đúng trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho bài toán : Tam giác ABC có AB = 7 cm, AC = 25 cm, BC = 24 cm có phải là tam giác vuông không ? Bạn Mai đã giải bài toán đó như sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho bài toán : Tam giác ABC có AB = 7 cm, AC = 25 cm, BC = 24 cm có phải là tam giác vuông không ? Bạn Mai đã giải bài toán đó như sau :

Ta có :             \(\eqalign{  & A{B^2} + A{C^2} = {7^2} + {25^2} = 49 + 625 = 674.  \cr  & B{C^2} = {24^2} = 576. \cr} \)

Do\(674 \ne 576\)   nên \(A{B^2} + A{C^2} \ne B{C^2}.\)

Vậy tram giác ABC không phải là tam giác vuông .

Tú cho rằng Mai giải sai vì tam giác ABC vuông . Ai đúng, ai sai ? Em hãy giúp hai bạn nhé.

Lời giải chi tiết

Bạn Tú đúng, bạn Mai sai.

\(A{B^2} + B{C^2} = {7^2} + {24^2} = 49 + 576 = 625;A{C^2} = {25^2} = 625.\)

Tam giác ABC có: \(A{B^2} + B{C^2} = A{C^2}( = 625)\)

Vậy tam giác ABC vuông tại B(định lý pythagore đảo).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài