Hoạt động 6 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Một hòn đá, khi ở dưới nước chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet là \({F_1}\) , khi ở trên bờ chịu tác dụng lực đẩy Asimet của không khí là \({F_2}\) . Cho biết trọng lượng riêng của nước là \({d_1} = 10000\,N/{m^3}\) , của không khí là \({d_2} = 12\,N/{m^3}\). Em hãy cho biết, \({F_1}\) lớn hơn \({F_2}\)  bao nhiêu lần.

Lời giải chi tiết

Ta có \({F_1} = {d_1}.V\) và \({F_2} = {d_2}.V\)

\( \Rightarrow {{{F_1}} \over {{F_2}}} = {{{d_1}} \over {{d_2}}} = 833,3\) lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải