Bài 2 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 2 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Acsimet và nêu tên gọi của các đại lượng trong công thức.

Một hòn đá có trọng lượng 5N được chìm vào trong nước. Tìm độ lớn lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên hòn đá. Cho biết trọng lượng riêng của hòn đá là 25000 N/m3, của nước là 10000 N/m3.

Lời giải chi tiết

- Độ lớn của lực đẩy Acsimet được tính bởi công thức:

\({F_A} = d.V\)

Trong đó:

d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

V là thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

- Ta có trọng lượng của hòn đá là \(\eqalign{  & P = {d_{{\rm{da'}}}},\,{V_{d'}} = 5N  \cr  &  \Rightarrow {V_{da'}} = 5/25000 = {2.10^{ - 4}}\,{m^3} \cr} \)

Độ lớn lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên hòn đá: \(F = {d_{nuoc}}.{V_{da'}} = 2N\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải