Bài 3 trang 83 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 3 trang 83 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Khi vật ở trong nước, có thể xảy ra các trường hợp sau:

1. vật chìm hoàn toàn trong nước và nằm ở đáy nước (hình minh họa H10.8a)

2. vật nằm lơ lửng trong nước (hình minh họa H10.8b)

3. vật chìm một phần trong nước, phần còn lại nổi trên mặt nước (hình minh họa H10.8c).

Trường hợp nào có lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên vật ?

A. Chỉ trường hợp 1                                       

B. Chỉ trường hợp 2

C. Chỉ trường hợp 1 và 2                               

D. Cả ba trường hợp 1,2,3

                   

Lời giải chi tiết

Cả 3 trường hợp trên đều có 1 phần hoặc hoàn toàn vật bị nhúng trong nước nên các vật đều chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài