Bài 4 trang 83 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 83 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Khi một vật được nhúng chìm hoàn toàn vào chất lỏng, xét các yếu tố sau:

1. trọng lượng riêng của chất lỏng

2. thể tích của vật

3. độ sâu của vật trong chất lỏng

4. trọng lượng riêng của vật.

Độ lớn lực đẩy Acsimet của chất lỏng tác dụng lên vật phụ thuộc vào yếu tố nào ?

A. Cả bốn yếu tố 1,2,3 và 4                            

B. Chỉ yếu tố 1

C. Chỉ yếu tố 1,2 và 3                                    

D. Chỉ yếu yếu tố 1 và 2

Lời giải chi tiết

Trong công thức tính lực đẩy Acsimet \({F_A} = {d_\text{chất lỏng}}.{V_\text{thể tích chất lỏng bị chiếm chỗ}}\)

Đáp án D đúng

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài