Hoạt động 6 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một cửa hàng bán đồng phục có ghi lại số bộ đồng phục đã bán trong tháng tựu trường theo cỡ đồng phục trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Một cửa hàng bán đồng phục có ghi lại số bộ đồng phục đã bán trong tháng tựu trường theo cỡ đồng phục trong bảng sau:

Cỡ đồng phục (x)

22

23

24

25

26

27

 

Số bộ đồng phục bán được (n)

15

30

210

95

60

10

N = 420

 Theo em, cửa hàng nên quan tâm đến cỡ đồng phục nào nhất để nhập hàng về phục vụ học sinh ?

Lời giải chi tiết

Cửa hàng nên quan tâm đến “cỡ đồng phục” 24 nhất để nhập hàng về phục vụ học sinh vì “cỡ đồng phục” này nhiều học sinh mua nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close