Bạn nào đúng trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hùng nói: Mốt luôn luôn là một phần tử của dãy giá trị của dấu hiệu.

Quảng cáo

Đề bài

Hùng nói: Mốt luôn luôn là một phần tử của dãy giá trị của dấu hiệu.

Lan nói: Mốt có thể không thuộc dãy gái trị của dấu hiệu.

Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close