Hoạt động 5 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hai bình C và D, một bình chứa nước muối, một bình chứa nước thường, treo một thỏi kim loại ở đầu lực kế lò xo rồi lần lượt nhúng nó chìm vào nước trong các bình C và D (hình H10.6). Số chỉ của lực kế ở hai lần đo là \({P_C},{P_D}\) với \({P_C} < {P_D}\). Cho biết trọng lượng riêng của nước thường nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước muối. Em hãy cho biết trong hai bình C và D, bình nào chứa nước muối, bình nào chứa nước thường.

Lời giải chi tiết

Gọi trọng lượng của vật treo ở ngoài không khí là P.

Khi nhúng vật lần lượt vào 2 bình thì số chỉ của lực kế là:

\(\eqalign{  & {P_C} = P - d.V  \cr  & {D_D} = P - d'.V \cr} \)

Theo bài \({P_C} < {P_D}\) nên d’ > d do trọng lượng riêng của nước muối lớn hơn nước thường nên bình C là nước thường, bình D là nước muối.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải