Hoạt động 3 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các hoạt động trên, dựa trên các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhận được bao nhiêu giá trị của đại lượng ở hàng dưới.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hoạt động trên, dựa trên các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhận được bao nhiêu giá trị của đại lượng ở hàng dưới.

Lời giải chi tiết

Quan sát các hoạt động trên, dựa theo các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhân được một giá trị tương ứng duy nhất của đại lượng ở hàng dưới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close