Hoạt động 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số hữu tỉ

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số hữu tỉ \({3 \over {10}},\,\,{1 \over 6},\,\, - {2 \over {15}}\) dưới dạng số thập phân. Phân tích số của các số hữu tỉ trên ra thừa số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

\({3 \over {10}} = 0,3.\)  Mẫu số của phân số \({3 \over {10}}\)  là 10 = 2.5

\({1 \over 6} = 0,1(6).\)  Mẫu số của phân số \({1 \over 6}\)  là 6 = 2.3

\( - {2 \over {15}} =  - 0,1(3).\)  Mẫu số của phân số \( - {2 \over {15}}\)  là 15 = 3.5

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close