Hoạt động 2 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác cân ABC cân tại A (h.4). Gọi M là trung điểm cạnh BC. Nối A với M.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác cân ABC cân tại A (h.4). Gọi M là trung điểm cạnh BC. Nối A với M.

Em hãy điền vào chỗ trống để chứng minh \(\widehat {ABC} = \widehat {ACB}\)  :

Xét tam giác AMB và AMC  có :

AB = …. (…)

MB = MC (…)

AM là …

Vậy \(\Delta AMB = \Delta AMC(...) \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {ACB}\)

Lời giải chi tiết

Xét tam giác AMB và AMC có :

AB = AC (Tam giác ABC cân tại A)

MB = MC (M là trung điểm của BC)

AM là cạnh chung.

Vậy \(\Delta AMB = \Delta AMC(c.g.c) \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {ACB}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close