Hoạt động 1 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sân chơi trường của Nam có chiều dài 50m, chiều rộng 30m.

Quảng cáo

Đề bài

Sân chơi trường của Nam có chiều dài 50m, chiều rộng 30m.

Hãy viết biểu thức số biểu thị chu vi sân chơi trường của Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b là: C = 2. (a +b)

Lời giải chi tiết

Biểu thức số biểu thị chu vi sân chơi trường của Nam là: 2. (50 + 30)

Quảng cáo
close