Thử tài bạn trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết lại các biểu thức sau cho gọn hơn:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết lại các biểu thức sau cho gọn hơn:

\(\eqalign{  & a)\,\,x.3.y + 5.y.z  \cr  & b)\,\,( - 1)a.b + 1.{a^2}.{b^3} \cr}\)

Lời giải chi tiết

a) x.3.y + 5.y.z = 3xy  + 5yz

b) (-1)a.b + 1.a2.b3 = -ab + a2b3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close