Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiến Lê.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 30 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bộ máy chính quyền trung ương:

- Vua đứng đầu.

- Giúp Lê Hoàn bàn việc nước có thái sư (quan đầu triều) và đại sư (nhà sư có danh tiếng).

- Dưới vua là các chức quan văn, quan võ.

- Các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.

* Chính quyền địa phương:

- Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu. Hầu hết quan lại đều là võ tướng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close