Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi ?

Quảng cáo

Đề bài

Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 33, 34 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có nhiều thay đổi, tiêu biểu là:

- Đạo Phật phát triển thịnh đạt. 

- Hình thành 2 tầng lớp thống trị và bị trị.

- Đời sống của người dân còn đơn giản, bình dị. 

- Các  loại hình văn hóa đa dạng và mang đậm tính bản địa: ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đấu vật....

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close