Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh - Tiền Lê.

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh - Tiền Lê.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh - Tiền Lê. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 32 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê:

- Ruộng đất trong nước nói chung thuộc quyền sở hữu của làng xã. Nhân dân trong làng chia đều ruộng đất cho nhau để cày cấy.

- Tổ chức lễ cày Tịch điền hàng năm để khuyến khích nhân dân sản xuất.

- Việc khai khẩn đất hoang được mở rộng.

- Nhà nước chú ý vấn đề trị thủy, đào vét kênh ngòi ở nhiều nơi, vừa thuận lợi cho việc đi lại vừa tiện tưới tiêu cho đồng ruộng.

- Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng được khuyến khích.

=> Mùa lúa các năm 987, 989 đều tươi tốt, được mùa liên tục. Nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close