Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống

Quảng cáo

Đề bài

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 31 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của chính quyền độc lập còn non trẻ.

- Biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân ta.

- Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close