Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống

Quảng cáo

Đề bài

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 31 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của chính quyền độc lập còn non trẻ.

- Biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân ta.

- Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close