Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước ?

Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 28, 29 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những việc làm để xây dựng đất nước của nhà Đinh:

- Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình).

- Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

- Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

- Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước. Đưa ra những hình phạt khắc nghiệt (ném vào vạc dầu, vứt vào chuồng hổ,…) để xử phạt những kẻ phạm tội.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close