Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 6. Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được…… hấp thụ, chuyển qua…… tới……

- Rễ mang các…… có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự hút nước và muối khoáng ở rễ

Lời giải chi tiết

- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ

- Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài