Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Quảng cáo

Đề bài

Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Biến dạng của lá

Lời giải chi tiết

Sự biến dạng của lá nhằm phù hợp với hoạt động của cây. Một số loại cây có lá biến dạng để thực hiện những chức năng khác giúp cây thích nghi với điều kiện sống của chúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài