Ôn tập chủ đề 4 trang 150, 151 SGK Sinh 11 - Cánh diều

Hãy giải thích tại sao trong thực tiễn sản xuất giống cây trồng, người ta ưu tiên áp dụng biện pháp giâm cành hoặc nuôi cấy mô tế bào đối với cây bạch đàn, keo, hoa hồng, ghép mắt đối với cây hồng ăn quả, lai hữu tính đối với cây ngô.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 151

CH 1: Hãy giải thích tại sao trong thực tiễn sản xuất giống cây trồng, người ta ưu tiên áp dụng biện pháp giâm cành hoặc nuôi cấy mô tế bào đối với cây bạch đàn, keo, hoa hồng, ghép mắt đối với cây hồng ăn quả, lai hữu tính đối với cây ngô.

Phương pháp giải:

Vận dụng cơ sở khoa học của các biện pháp nhân giống vô tính và hữu tính ở thực vật.

Lời giải chi tiết:

Đối với cây bạch đàn, keo, hoa hồng, áp dụng biện pháp giâm cành/nuôi cấy mô giúp nhân nhanh nhiều cây con trong thời gian ngắn, giúp duy trì các giống cây tốt, năng suất cao.

Người ta ưu tiên ghép mắt với cây hồng ăn quả để rút ngắn thời gian sinh trưởng và phát triển, giúp thu hoạch quả sớm và tăng năng suất cây trồng.

Người ta áp dụng lai hữu tính với cây ngô để thu được hạt ngô to hơn, chất lượng hạt tốt hơn.

CH 2: Một người nông dân sử dụng những biện pháp sau để kích thích sinh sản ở lợn nái đã sinh sản một lứa là đúng hay sai? Giải thích.

A. Tăng cường chất béo trong chế độ ăn lên gấp đôi bình thường để lợn nái tăng cân nhanh.

B. Sử dụng một số loại thuốc có bản chất là hormoen progesterone.

C. Sau khi lợn sinh xong, tiêm một số loại thuốc giúp loại bỏ hết sản dịch, nhau thai ra khỏi tử cung để tránh gây viêm tử cung.

D. Tiêm hormone GH.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về vai trò của các hormone sinh trưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Lời giải chi tiết:

Câu A và D là sai, câu B và C có thể đúng hoặc sai tùy thuộc vào cách thức sử dụng.

A. Tăng cường chất béo trong chế độ ăn lên gấp đôi bình thường để lợn nái tăng cân không phải là biện pháp kích thích sinh sản. Điều này chỉ giúp tăng cân và cải thiện sức khỏe của lợn.

B. Sử dụng hormone progesterone có thể giúp kích thích sinh sản ở lợn nái. Tuy nhiên, việc sử dụng hormone phải tuân thủ theo hướng dẫn của các chuyên gia và được thực hiện một cách đúng đắn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của lợn và con người.

C. Việc sử dụng thuốc để giúp loại bỏ sản dịch và nhau thai ra khỏi tử cung là cần thiết để tránh gây viêm tử cung. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc này cũng phải được tuân thủ theo hướng dẫn của các chuyên gia.

D. Việc sử dụng hormone GH không phải là biện pháp kích thích sinh sản ở lợn nái. Hormone GH được sử dụng để tăng trưởng cơ thể và sản xuất thịt.

CH 3: Hãy cho biết những khẳng định dưới đây về sinh sản ở thực vật là đúng hay sai? Giải thích.

A. Ở thực vật thân gỗ khó ra rễ, phương pháp nhân giống vô tính chủ yếu được áp dụng là chiết cành.

B. Thụ phấn chéo là hiện tượng hạt phấn phát tán và tiếp xúc với đầu nhụy của hoa khác.

C. Sau quá trình thụ tinh, hợp tử và nội nhũ được hình thành ở cây Hai lá mầm.

D. Hạt được phát triển từ túi phôi.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về quá trình sinh sản ở thực vật.

Lời giải chi tiết:

A đúng, vì quá trình chiết cành giúp kích thích ra rễ trước khi đưa cành trồng xuống đất.

B sai, thụ phấn chéo là hiện tượng hạt phấn của hoa ở cây này phát tán và tiếp xúc với đầu nhụy của hoa cây khác.

C sai, vì hạt ở cây Hai lá mầm không có nội nhũ.

D sai, vì noãn đã thụ tinh phát triển thành hạt.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close