Bài 20. Khái quát về sinh sản ở sinh vật trang 132, 133, 134, 135 SGK Sinh 11 - Cánh diều

Thực vật và động vật duy trì nòi giống nhờ quá trình nào? Tại sao cá thể mới luôn có một số đặc điểm giống với cá thể thế hệ trước?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 132

MĐ: Thực vật và động vật duy trì nòi giống nhờ quá trình nào? Tại sao cá thể mới luôn có một số đặc điểm giống với cá thể thế hệ trước?

Phương pháp giải:

Vận dụng hiểu biết thực tiễn.

Lời giải chi tiết:

Thực vật và động vật duy trì nòi giống nhờ quá trình sinh sản.

Cá thể mới có một số đặc điểm giống với cá thể trước vì được hình thành từ tế bào, bộ phận của cơ thể mẹ hoặc từ giao tử của cơ thể bố và cơ thể mẹ.

CH: Từ những kiến thức đã học và quan sát hình 20.1, hãy cho biết cá thể mới được tạo ra nhờ quá trình nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 20.1 để trả lời câu hỏi.

 

Lời giải chi tiết:

Ở cây dâu tây: Cá thể mới được tạo thành từ thân của cây mẹ, nhờ quá trình phân chia tế bào sinh ra rễ mới.

Ở loài vịt trời: cá thể con được tạo ra từ trứng, nhờ quá trình giao phối của vịt đực và vịt cái.

CH tr 133

CH: Quan sát hình 20.2, mô tả quá trình sinh sản hữu tính ở cây dưa chuột và ếch.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các giai doạn của quá trình sinh sản hữu tính.

Lời giải chi tiết:

Ở cây dưa chuột: hoa đực và hoa cái hình thành giao tử, sau đó thụ tinh với nhau tạo thành hạt (2n) bên trong quả dưa chuột. Hạt phân chia nhiều lần và biệt hóa tế bào để tạo thành phôi. Nhờ quá trình hô hấp diễn ra mạnh giúp hạt nảy mầm.

Ở ếch: quá trình thụ tinh của trứng và tinh trùng xảy ra dưới nước, các trứng được thụ tinh (2n) nguyên phân nhiều lần và biệt hóa tế bào tạo thành phôi. Phôi tiếp tục phát triển thành nòng nọc → nòng nọc có chân → ếch có đuôi → ếch trưởng thành.

CH tr 135

CH: Tìm hiểu thông tin và hoàn thành bảng 20.1.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về hai hình thức sinh sản của sinh vật.

Lời giải chi tiết:

 

VD: Để nhân giống một cây bưởi với nhiều đặc tính quý, người ta sử dụng phương pháp nhân giống vô tính (chiết cành). Giải thích.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về đặc điểm của quá trình sinh sản vô tính ở thực vật.

Lời giải chi tiết:

Để nhân giống một cây bưởi với nhiều đặc tính quý, người ta sử dụng phương pháp nhân giống vô tính (chiết cành). Phương pháp nhân giống vô tính bản chất là quá trình nguyên phân, vì vậy mà các cá thể mới được tạo ra có các đặc điểm giống hệt cây ban đầu và giống nhau, nên các đặc tính quý được đảm bảo duy trì ổn định.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close