Tiếng anh lớp 5 Unit 2 Review and Practice trang 32 iLearn Smart Start

Listen and tick A, B or C. There is an example. Read the letter carefully. Tick True or False. There is an example. Write about your favorite holidays. Play the board game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and tick ✔️A, B or C. There is an example.

(Nghe và đánh dấu ✔️A, B or C. Có một ví dụ.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hi Bill, what’s your favorite holiday?

(Chào Bill, dịp lễ yêu thích của bạn là gì vậy?)

2. Hi Emma, what’s your favorite holiday?

(Chào Emma, dịp lễ yêu thích của bạn là gì vậy?)

3. Charlie, when is Halloween?

(Hallowween diễn ra vào khi nào vậy Charlie?)

4. Jane, could you make a cake?

(Bạn có thể làm một chiếc bánh ngọt không Jane?)

5. What do people do to celebrate Christmas?

(Mọi người làm gì để đón Giánh sinh?)

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. C

1. It’s New Year’s Eve.

(Đó là giao thừa.)

2. It’s Lunar New Year.

(Nó là tết âm lịch.)

3. It’s on October thirty-first.

(Nó vào ngày 31 tháng 10.)

4. Yes, sure.

(Được chứ, tất nhiên rồi.)

5. They give presents.

(Họ tặng quà.)

B

B. Read the letter carefully. Tick True or False. There is an example.

(Đọc cẩn thận. Đánh dấu Đúng hoặc Sai. Có một ví dụ.)

Hi David,

I live in Vietnam. My favorite holiday is Lunar New Year. I visit my grandparents, and they always give me lucky money. I love watching fireworks because they're so beautiful. We sometimes go to the park and watch the lion dance.I also really like Teachers' Day in Vietnam. It's on November twentieth. We give presents to our teachers, and we thank them for helping us. I always wrap my teacher's presents with beautiful paper, and he is very happy. What's your favorite holiday? Let me know.

1. Khang's favorite holiday is New Year's Eve.

2. His uncle and aunt always give him lucky money.

3. He sometimes goes to the park to watch the lion dance.

4. He thanks his teacher for helping him.

5. He often wraps the presents in beautiful paper.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào

David, tôi sống ở Việt Nam. Kỳ nghỉ yêu thích của tôi là Tết Nguyên Đán. Tôi đến thăm ông bà và họ luôn cho tôi tiền lì xì. Tôi thích xem pháo hoa vì chúng rất đẹp. Thỉnh thoảng chúng tôi đi đến công viên và xem múa lân. Tôi cũng rất thích Ngày Nhà giáo ở Việt Nam. Đó là ngày 20 tháng 11. Chúng tôi tặng quà cho giáo viên và cảm ơn họ đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi luôn gói món quà cho thầy giáo của tôi bằng giấy đẹp và thầy rất vui.

Dịp lễ yêu thích của bạn là gì? Cho tôi biết nhé.

Khang

1. Dịp lễ yêu thích của Khang là giao thừa.

2. Bác và dì của anh ấy tặng tiền lì xì.

3. Anh ấy thỉnh thoảng đến công viên xem múa lân.

4. Anh ấy cảm ơn giáo viên vì đã giúp đỡ anh ấy.

5. Anh ấy thường gói quà ở trong tờ giấy đẹp.

Lời giải chi tiết:

1. False

2. False

3. True

4. True

5. False

C

C. Write about your favorite holidays.

(Viết về kỳ nghỉ yêu thích của bạn.)

Lời giải chi tiết:

My favorite holiday is Tet. It’s in January or February. My family always puts up colored paper and cleans the house. I also go to the pagoda with my family to pray for health. I usually wrap Chung cake and make many traditional dishes. It's a really funny time.

Tạm dịch:

Ngày lễ yêu thích của tôi là Tết. Đó là vào tháng Giêng hoặc tháng Hai. Gia đình tôi luôn dán giấy màu và lau chùi nhà cửa. Tôi cũng đi chùa cùng gia đình để cầu sức khỏe. Tôi thường gói bánh Chung và làm nhiều món ăn truyền thống. Đó là khoảng thời gian thực sự vui vẻ.

D

D. Play the board game.

(Chơi board game.)

Lời giải chi tiết:

- What’s your favorite holiday?

(Ngày lễ yêu thích của bạn là gì?)

It’s Children's Day.

(Nó là tết thiếu nhi.)

- What’s your favorite holiday?

(Ngày lễ yêu thích của bạn là gì?)

It’s New Year’s Eve.

(Nó là giao thừa.)

- When’s Halloween?

(Halloween là vào khi nào?)

It’s on October thirty-first.

(Nó vào 31 tháng 10.)

- Could you wrap presents?

(Bạn có thể gói quà không?)

Yes, sure.

(Được, chắc chắn rồi.)

- When’s Christmas ?

(Giáng sinh là khi nào?)

It’s on December twenty-fifth.

(Nó là vào ngày 25 tháng 12.)

- What’s your favorite holiday?

(Ngày lễ yêu thích của bạn là gì?)

It’s Lunar New Year.

(Đó là tết âm lịch.)

- Could you invite friends?

(Bạn có thể mời bạn bè không?)

Yes, sure.

(Được, chắc chắn.)

- When’s New Year’s Eve?

(Giao thừa diễn ra khi nào?)

It’s on December thirty-first.

(Vào ngày 31 tháng 12.)

- Can you blow up the balloons?

(Bạn có thể thổi bóng không?)

Yes, sure.

(Được, chắc chắn rồi.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close