Tiếng anh lớp 5 Unit 5 Review and Practice trang 64 iLearn Smart Start

Listen and match. There is an example. Listen and match. There is an example. Write advice for staying healthy. Play the Blockbuster.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

A. Listen and match. There is an example.

(Nghe và nối. Có một ví dụ.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. I feel sick.

(Mình cảm thấy thấy ốm yếu quá.)

2. You shouldn’t stay up late.

(Bạn không nên thức muộn.)

3. I have a stomachache.

(Tôi bị đau bụng.)

4. I feel sore.

(Tôi thấy đau.)

5. I have a headache.

(Tôi bị đau đầu.)

Lời giải chi tiết:

1. D

2. F

3. B

4. E

5. C

Câu 2

B. Listen and match. There is an example.

(Nhìn và đọc. Viết những từ đúng. Có một ví dụ.)

1. You should do this to keep your teeth clean and healthy.

2. You feel like this when you’re not strong.

3. You have this when you eat too much candy.

4. You feel like this when you stay up very late.

5. You should do this when you want to get clean.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Bạn nên làm để giữ răng sạch sẽ và mạnh khỏe.

2. Bạn cảm thấy vậy khi bạn không khỏe.

3. Bạn bị như vậy khi ăn quá nhiều kẹo.

4. Bạn cảm thấy vậy khi bạn thức muộn.

5. Bạn nên làm vậy khi bạn muốn làm sạch.

Lời giải chi tiết:

1. see a dentist

(gặp bác sĩ nha khoa)

2. weak

(ốm yếu)

3. a toothache

(đau răng)

4. sleepy

(buồn ngủ)

5. take a bath

(tắm)

Câu 3

C. Write advice for staying healthy.

(Viết lời khuyên để sống  lành mạnh.)

Lời giải chi tiết:

You should see a dentist when you want to keep your teeth clean and healthy. You should take a bath when you want to get clean. You should take some medicines when you feel sick.You shouldn’t stay up late when you have the flu. You shouldn’t stay up late because you can feel sleepy.

Tạm dịch:

Bạn nên đến gặp nha sĩ khi muốn giữ cho hàm răng của mình luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Bạn nên tắm khi bạn muốn được sạch sẽ. Bạn nên uống một số loại thuốc khi cảm thấy ốm. Bạn không nên thức khuya khi bị cúm. Bạn không nên thức khuya vì bạn có thể cảm thấy buồn ngủ.

Câu 4

D. Play the Blockbuster.

(Chơi trò chơi “Blockbuster”.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Tung xúc xắc, ra số bao nhiêu thì đi bấy nhiêu bước. Đi đến ô nào thì đặt câu theo các ví dụ tương ứng.

Ví dụ:

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close