Phần câu hỏi bài 7 trang 102 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 102 VBT toán 7 tập 1. Trong một định lí, “ điều cho biết” được gọi là gì? “ điều suy ra” được gọi là gì ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16.

Trong một định lí, “ điều cho biết”  được gọi là gì? “ điều suy ra” được gọi là gì?

 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết định lí.

Lời giải chi tiết:

Trong một định lí, “ điều cho biết”  được gọi là giả thiết; “ điều suy ra” được gọi là kết luận.

Câu 17.

Trong các câu sau, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu không phải là định lí

a) Hai đường thẳng phân biệt thì cắt nhau hoặc song song.

b) Các số có hai chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ có những số đó mới chia hết cho \(5.\)

c) Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc.

d) Nếu một đường thẳng song song với một trong hai đường thẳng song song thì nó song song với đường thẳng kia.

Phương pháp giải:

Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là định lí.

Lời giải chi tiết:

Chọn C. Vì đây là một định nghĩa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close