Bài tập 2 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 31 VBT lịch sử 8: Sự kiện lịch sử nổi bật trong phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền tiếp sự kiện lịch sử nổi bật trong phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX vào phần để trống dưới đây:

- Ở Đức:

- Ở Nga:

- Ở Mĩ:

- Ở Pháp:

- Ở Anh:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX.

Lời giải chi tiết

- Ở Đức: năm 1875, Đảng Xã hội dân chủ Đức ra đời.

- Ở Nga: năm 1883, Nhóm Giải phóng lao động Nga hình thành.

- Ở Mĩ: nhiều cuộc bãi công lớn nổ ra trong toàn quốc.

+ Ngày 1-5-1886, hơn 350 000 công nhân đình công, biểu tình.

+ Ngày 1-5-1889, hơn 40 vạn công nhân Si-ca-gô biểu tình.

- Ở Pháp:

+ Năm 1879, Đảng công nhân Pháp được thành lập.

+ Năm 1893, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội.

- Ở Anh: Nhiều cuộc bãi công lớn nổ ra. Đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác ở Luân Đôn (năm 1889).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close