Bài tập 6 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 32 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu ngắn gọn về nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Quốc tế thứ hai (1889 - 1914), suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai:

- Diễn ra tình trạng mâu thuẫn và đấu tranh giữa hai khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội.

- Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về tổ chức, các đảng trong Quốc tế thứ hai xa dần đường lối đấu tranh cách mạng, thỏa hiệp với giai cấp tư sản, không tích cực chống chiến tranh đế quốc,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close