Bài tập 5 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 32 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ hai đã trải qua mấy giai đoạn hoạt động?

Quảng cáo

Đề bài

Quốc tế thứ hai đã trải qua mấy giai đoạn hoạt động? Đó là những giai đoạn nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Quốc tế thứ hai (1889 - 1914).

Lời giải chi tiết

Quốc tế thứ hai trải qua 2 giai đoạn hoạt động.

- Giai đoạn thứ nhất: 1889 - 1895.

- Giai đoạn thứ hai: 1895 - 1914.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close