Bài tập 9 trang 33 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 33 VBT lịch sử 8: Các dữ kiện lịch sử về Cách mạng Nga 1905 - 1907

Quảng cáo

Đề bài

Cột I của bảng dưới đây ghi thời gian. Em hãy điền tiếp các dữ kiện lịch sử về Cách mạng Nga 1905 - 1907 vào cột II và cột III sao cho phù hợp.

Thời gian

I

Dữ kiện lịch sử

II

Kết quả

III

Cuối năm 1904

 

 

1905 - 1907

 

 

Ngày 9 - 1 - 1905

 

 

Tháng 5 - 1905

 

 

Tháng 6 - 1905

 

 

Tháng 12 - 1905

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Cách mạng Nga 1905 - 1907.

Lời giải chi tiết

Thời gian

I

Dữ kiện lịch sử

II

Kết quả

III

Cuối năm 1904

Nhiều cuộc bãi công nổ ra với các khẩu hiệu “Đả đảo chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”.

Bị đàn áp và thất bại.

1905 - 1907

Cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo.

Thất bại

Ngày 9 - 1 - 1905

14 vạn công nhân Pê-téc-bua cùng gia đình kéo đến trước Cung điện Mùa Đông để đưa bản yêu sách lên nhà vua.

Chính quyền Nga hoàng đàn áp dã man.

Tháng 5 - 1905

Nông dân nhiều vùng nổi dậy.

Phá hủy các dinh cơ, văn tự, khế ước,… của địa chủ phong kiến.

Tháng 6 - 1905

Thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa.

Kéo theo nhiều đơn vị hải quân, lục quân khác cũng nổi dậy.

Tháng 12 - 1905

Khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va.

Thất bại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close