Bài tập 3 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 31 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ hai được ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết Quốc tế thứ hai được ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Quốc tế thứ hai (1889 - 1914), suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân quốc tế tiếp tục phát triển. Giới cầm quyền và giai cấp tư sản tìm mọi cách đàn áp.

- Hàng loạt các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời.

=> Bối cảnh trên đòi hỏi thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất.

- Ngày 14-7-1889, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pa-ri, tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close