Bài 8 trang 147 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 147 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

Quảng cáo

Đề bài

Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông: Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông.

- Định lí Pytago: Bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. 

Lời giải chi tiết

Giả sử tam giác vuông \(ABC\) có cạnh huyền là \(a\) và hai cạnh góc vuông là \(b, c\) (h.87) 

Diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền \(a\) là \({a^2}\)

Tổng diện tích hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông \(b, \,c\) là \({b^2}+ {c^2}\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) ta có  \({a^2} = {b^2} + {c^2}\)

Vậy trong một tam giác vuông, tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close