Bài 6 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật ...

Quảng cáo

Đề bài

Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là \(4,2\,m\) và \(5,4\,m\) có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là \(1\,m\) và \(1,6\,m\) và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước là \(1,2\,m\) và \(2\,m.\)

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng \(20\%\) diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: công thức tính diện tích hình chữ nhật.

                                  \(S = a.b\)

(\(S\) là diện tích, \(a\) là chiều dài, \(b\) là chiều rộng của hình chữ nhật)

Lời giải chi tiết

Diện tích \(S\) của nền nhà bằng: \(S = 4,2.5,4 = 22,68\) (\({m^2}\))

Diện tích \(S'\) của các cửa bằng: \(S' =1. 1,6 +1,2.2= 4\) (\({m^2}\))

Ta có \(\dfrac{S^{'}}{S} = \dfrac{4}{22,68}≈ 17,64\% \) nhỏ hơn \(20\%.\) 

Vậy gian phòng không đạt chuẩn về ánh sáng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close