Bài 10 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 148 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho hình 89, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD, và HK // AB...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình \(89\), trong đó \(ABCD\) là hình chữ nhật, \(E\) là một điểm bất kì nằm trên đường chéo \(AC, FG // AD\), và \(HK // AB\).

Chứng minh rằng hai hình chữ nhật \(EFBK\) và \(EGDH\) có cùng diện tích. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất: Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 

Lời giải chi tiết

Trước hết, ta có nhận xét: Đường chéo của một hình chữ nhật chia hình đó thành hai tam giác vuông có diện tích bằng nhau.

Thật vậy, xét hình chữ nhật \(ABCD\). Ta có \(\Delta ABC =\Delta  CDA\,\,(c.c.c)\) nên \({S_{ABC}} = {S_{CDA\,}}\)

Ta kí hiệu diện tích các hình như trên hình \(90.\) 

Ta thấy \(AHEF\) và \(EGCK\) là các hình bình hành có một góc vuông nên là hình chữ nhật.

Với nhận xét trên, ta có

\({S_{ABC}} = {S_{CDA\,}}\,,\,\,{S_1} = {S_2},\,\,{S_3} = {S_4}\)

Suy ra \({S_{ABC}} - {S_1} - {S_3} = {S_{CDA\,}} - {S_2} - {S_4}\)

tức là \({S_5} = {S_6}\)

Vậy hai hình chữ nhật \(EFBK\) và \(EGDH\) có cùng diện tích.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close