Bài 11 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 148 vở bài tập toán 8 tập 1. Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m^2, km^2, a, ha.

Quảng cáo

Đề bài

Một đám đất hình chữ nhật dài \(700m\), rộng \(400m\). Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị \({m^2},k{m^2},a,ha\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng, qui tắc đổi đơn vị diện tích.

Lời giải chi tiết

Ta nhớ lại \(1k{m^2} = 1000000\,({m^2})\), \(1\,a=100m^2,1\,ha=10000m^2\)

Diện tích đám đất đó bằng:

\( 700.400 = 280000\,({m^2})= 0,28\,(k{m^2})\)\(\, = 2800\,(a) = 28\,(ha).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close