Quảng cáo
 • pic

  Phần câu hỏi bài 2 trang 49, 50 Vở bài tập toán 8 tập 1

  Giải phần câu hỏi bài 2 trang 49, 50 VBT toán 8 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng: (A) Nếu nhân tử thức của một phân thức với một đa thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho...

 • pic

  Bài 4 trang 50 Vở bài tập toán 8 tập 1

  Giải bài 4 trang 50 VBT toán 8 tập 1. Cô giáo bảo mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn Lan, Hùng, Hương, Huy đã cho...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5 trang 51 Vở bài tập toán 8 tập 1

  Giải bài 5 trang 51 VBT toán 8 tập 1. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau...

Gửi bài